تو شروع آسمونی

میدونستم نمیمونی

چشم تو آخر دنیاست

خودت اینو نمیدونی

داشتن و نداشتن تو

گاهی سخته گاهی ساده

اگه راهی اگه بیراه

منم و پای پیاده

آخ که چه ساده گم شدم

تو غربت چشای تو

سکوت شیشه ی دلم

شکسته با صدای تو

آخ که تموم لحظه هام

اسمتُ یادم نمیره

گذشته ها گذشته و

هیچ کی گناهی نداره

وقتی با تمام قلبم

واسه زندگی می میرم

تن من می لرزه اما

تو را از خودم میگیرم

من بی من، من بی تو

من از سایه فراری

میشم اون حادثه ای که

روزی بود و روزگاری

حالا من نه توی قصه

نه تو آرزو نه خوابم

این یه اتفاق ساده ست

چرا دنبال جوابم

آخ که چه ساده گم شدم

تو غربت چشای تو

سکوت شیشه دلم

شکسته با صدای تو

آخ که تموم لحظه هام

اسمتُ یادم نمی ره

گذشته ها گذشته و

هیچ کی گناهی نداره

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد