عاشق که بشی

احسان خواجه امیری

ترجمه ها: اصلی

عشقه که دلیل اشکاته

عشقه که همیشه همراته

شاید نمیدونی اما عشق، مرهم تموم درداته

عاشق که بشی حالت، حال دل مجنونه

دست خود آدم نیست فکرت همه جا اونه

عاشق که بشی مست بوی نم بارونی

چشماتو که میبندی توو خاطره هات اونی

هواش میزنه به سرت ولی دور و برت

چیزی جز جای خالیش نیست

آدم دلشو که بده مثِ دیوونه ها

دیگه هیچ چیزی حالیش نیست

عاشق که بشی حالت حال دل مجنونه

دست خود آدم نیست فکرت همه جا اونه

عاشق که بشی مست بوی نم بارونی

چشماتو که میبندی تو خاطره هات اونی

بهترین آثار