عاشق

احسان خواجه امیری

ترجمه ها: اصلی

باز دوباره فکر تو باز ادامه ی غمت

این درد یه عمره با منه ای کاش ندیده بودمت

عاشق باشی همینه حالت قلبت آرومه یک عذابه

حالت هم خوبه هم خرابه ، وای .

یک لحظه حس گریه داری ، یک لحظه راحته خیالت

عاشق باشی همینه حالت ، وای .

عاشق باشی دلت همیشه غرقه یک آشوبه که

برای قلبت حسش انقدر خوبه که ازش نمیشه بگذری

عاشق باشی عذاب عشقتم به جونت میخری

بره بمونه پای این یک باوری ، ازش نمیشه بگذری

عاشق باشی همینه حالت قلبت آرومه یک عذابه

حالت هم خوبه هم خرابه ، وای .

یک لحظه حس گریه داری ، یک لحظه راحته خیالت

عاشق باشی همینه حالت ، وای .