جاده ای که ساخته بودم

احسان خواجه امیری

ترجمه ها: اصلی

واسه اینکه بشه بی تو یه کم آروم بگیرم

به جاهایی که ازت خاطره دارم نمی رم

عطر دلخواهتو هرجا به مشامم می خوره

همه ی وجودمو می گیره حس دلهره

اونی که دنیاش بودم رفت و دیگه برنگشت

جاده ای که ساخته بودم از روی خودم گذشت

شکل یه سایه میون غربت یه منظره م

وقتی تنهایی دارم از تو خیابون می گذرم

اونی که دنیاش بودم رفت و دیگه برنگشت

جاده ای که ساخته بودم از روی خودم گذشت

شکل یه سایه میون غربت یه منظره م

وقتی تنهایی دارم از تو خیابون می گذرم

اون روزامون کجا رفت، غرق کدوم رویا شدیم؟

رفتی ولی من همون جام که ازم جدا شدی

تو نمی ری از خیالم رو به هر چشمی بشینم

توی هر حالی که باشم روبروم تو رو می بینم

اونی که دنیاش بودم رفت و دیگه برنگشت

جاده ای که ساخته بودم از روی خودم گذشت

شکل یه سایه میون غربت یه منظره م

وقتی تنهایی دارم از تو خیابون می گذرم

اونی که دنیاش بودم رفت و دیگه برنگشت

جاده ای که ساخته بودم از روی خودم گذشت

شکل یه سایه میون غربت یه منظره م

وقتی تنهایی دارم از تو خیابون می گذرم

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد