من به دنیای تو وابسته شدم ، مث وابستگی عاشق و درد

پی یک معجزه بودم تو خودم ، خنده های تو برام معجزه کرد

قبل تو با خودمم بد بودم ، دور کردی منو از اون آدم

چی به من میرسه از قلب تو که ، پیش تو عاطفه دارم به خودم

به کسی که دنیاشی بی تفاوتم باشی ، عاشق همین بی تفاوتیته

به کسی که دنیاشی بی تفاوتم باشی ، عاشق همین بی تفاوتیته

تو نگاهت یه حادثه بود ، توی چشم زمین و زمان

تو یه چیزی تو جاذبته ، که به سازت برقصه جهان

منو عادت بده به خودت ، که به ترک خودم برسم

تو رو باید بفهمه دلم ، که به درک خودم برسم

به کسی که دنیاشی بی تفاوتم باشی ، عاشق همین بی تفاوتیته

به کسی که دنیاشی بی تفاوتم باشی ، عاشق همین بی تفاوتیته

به کسی که دنیاشی بی تفاوتم باشی ، عاشق همین بی تفاوتیته

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد